Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Tak postawione pytanie jest dość kontrowersyjne, ponieważ zbyt ogólnie sformułowane powoduje brak możliwości udzielenia na nie odpowiedzi.

Co rozumiemy pod pojęciem informatyzacja edukacji? Może ona dotyczyć  zarówna części administracyjnej jak i edukacyjnej oświaty. Nie będziemy zajmować się sferą administracją, pozostawmy tę część pod rozwagę osobom zarządzającym szkołą. Zastanówmy się, czy w poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania powinniśmy sięgać po nowoczesne technologie informatyczne?

 

Ważną kwestią tu będzie problem dostępności sprzętu komputerowego i sieci informatycznej w salach lekcyjnych. Czy mamy do dyspozycji salę wyposażoną w komputery, jeden komputer bądź też nie ma możliwości korzystania z nowoczesnej pomocy naukowej, jaką jest komputer. Oczywiście proces przenikania informatyzacji do szkoły nie zależy tylko od czynników finansowych. Bardzo dużo zależy od nauczycieli.

Jak usytuowany jest w społeczeństwie coraz bardziej informacyjnym polski nauczyciel?   Niezwykle istotne jest szkolenie nauczycieli w zakresie poznawania najnowszych technik informacyjnych, ich istoty oraz zastosowań w praktyce edukacyjnej. Ważne jest, aby nauczyciel miał kompetencje informatyczne i czuł potrzebę wykorzystania tej wiedzy w procesie edukacyjnym. Musi on mieć przeświadczenie, że informatyzacja pomaga mu w realizowaniu podstawowych zadań dydaktycznych i wychowawczych. Techniki informatyczne mogą odciążać nauczyciela od niektórych czynności i powoli przejmować niektóre zadania wykonywane dziś przez nauczycieli, zadania na tyle proste, że dadzą się zalogarytmować, np. kontrolowanie wiedzy za pomocą testów. Jest to funkcja tradycyjnie wykonywana „od zawsze” przez nauczycieli; nowoczesne technologie informacyjne powodują, że nauczyciel nie musi już osobiście sprawdzać testu, ponieważ może go wyręczyć odpowiednio zaprogramowane urządzenie. Współczesnemu nauczycielowi zaoszczędzony w ten sposób czas potrzebny będzie do zapoznania się z wynikiem testu i przemyślenia najwłaściwszego sposobu i kierunków dalszego postępowania z uczniem osiągającym określone wyniki. Ponadto techniki informatyczne mogą pomóc nauczycielowi lub wyręczyć go w innym tradycyjnie dotąd zadaniu nauczyciela, jakim jest prowadzenie prac ewidencyjnych. Z pomocą tu przychodzą specjalistyczne oprogramowanie przygotowane na potrzeby rynku oświatowego, takie, jak:

  • dziennik elektroniczny,
  • pakiet oprogramowania biurowego./li>

Nową formą pracy szkoły w społeczeństwie informacyjnym jest nauczanie na odległość. Najbardziej rozpowszechnioną w tym zakresie technologią e-learningu jest korzystanie z platformy edukacyjnej. Jakie korzyści z e-edukacji wynoszą strony w niej uczestniczące?

Co zyskuje nauczyciel, korzystając z platformy:

  • możliwość tworzenia lekcji
  • umieszczania materiałów dla ucznia
  • umieszczanie zadań do wykonania
  • sprawdzania wiedzy ucznia po realizacji wybranego fragmentu materiału

Co to nam daje?

  • indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, szczególnie z tym zdolnym
  • uatrakcyjnienie lekcji
  • kontrola pracy ucznia

Uczestnik nauki w takiej formie może podjąć naukę w dowolnym czasie i miejscu, może wielokrotnie uczestniczyć w tym samym szkoleniu (uaktywniać ten sam materiał), może dowolnie decydować o wybieranych tematach, tempie nauki, jej ewentualnym przerwaniu.

Ciekawe efekty można uzyskać, realizując na platformie projekt edukacyjny. Sporą część elementów wykonuje za nas system.

Platforma edukacyjna zmienia znacznie styl pracy nauczyciela. Przestaje być on centralną postacią procesu kształcenia. Staje się on konsultantem, animatorem tego procesu. Uczniowie są skupieni na zdobywaniu informacji, przesyłaniu jej, obróbce itd. Nauczyciel nadzoruje ten proces bez zbyt drastycznej ingerencji, raczej ukierunkowuje i rozstrzyga spory o charakterze naukowym. Jego zadaniem jest mobilizowanie do pracy, zachęcanie do wnikliwej analizy poznawanych zjawisk.  Uczeń i nauczyciel mogą korzystać nie tylko z  usług podstawowych platformy, ale je rozbudowywać poprzez: komunikator, video konferencję, zdalny dostęp do komputera.

Rola nauczyciela się zmienia, ale nadal jest bardzo ważna. Nauczyciel, jak nikt inny, potrafi we właściwy sposób przedstawić skomplikowane zagadnienia w sposób przystępny dla ucznia. Poza tym żadne technologie nie zastąpią zwykłego, ludzkiego podejścia do tematu. Nie zmotywują one uczniów do ciężkiej pracy.

Piotr Kornacki
Były doradca metodyczny ds. informatyki
CKU TODMiDN

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE