Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Wirtualna edukacja staje się coraz bardziej popularna. Trudno więc wyobrazić sobie nowoczesny ośrodek metodyczny, który w procesie kształcenia nie wykorzystuje i nie popularyzuje nauczania na odległość.

Lidia Kowalska CKU TODMiDN

E-learning, blended learning – to już nie wizja przyszłości, ale rozwiązania, które z powodzeniem wykorzystujemy w naszej placówce. Przygotowujemy nauczycieli do nauczania na odległość i pomagamy tworzyć własne kursy on-line.

Od roku szkolnego 2009/2010 poszerzyliśmy ofertę edukacyjną o szkolenia e-learnigowe realizowane w całości lub częściowo na internetowej platformie Moodle. Nauczyciele mogą korzystać z serwisu e-doradztwo. W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowaliśmy kilka szkoleń w formie warsztatów, w których uczestniczyło prawie 150 nauczycieli. Uczestnicy szkolenia, między innymi, tworzyli różne aktywności i zasoby na platformie Moodle, np. testy interaktywne, czat, forum, zamieszczali materiały dydaktyczne. Zdobyli więc umiejętności potrzebne do utworzenia prostego e-kursu. Platformę internetową wykorzystujemy nie tylko w celu szkolenia nauczycieli, ale także podczas realizacji innych zadań, w tym konkursów dla uczniów i słuchaczy.

15 lutego 2011 roku podczas wojewódzkiego Konkursu poetycko-jezykowo-translatorskiego on-line „Miłość niejedno ma imię” zorganizowanego pod patronatem Kuratora Oświaty laureaci eliminacji rejonowych rozwiązywali na platformie Moodle test interaktywny w języku polskim i obcym przygotowany i zamieszczony na platformie przez doradców metodycznych.

W Informatorze o formach szkolenia na rok szkolny 2011/2012 zamieściliśmy propozycje szkoleń z wykorzystaniem e-learningu. W przyszłości planujemy zwiększyć ofertę e-warsztatów.

Zapraszamy na szkolenia i zachęcamy do korzystania z kursów internetowych zamieszczonych na platformie internetowej Ośrodka.

Aby móc korzystać z platformy, należy założyć konto użytkownika. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę internetową, następnie wpisać adres http://metodycy.cku.torun.pl/moodle i wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie automatycznie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację. Po aktywacji konta można logować się w witrynie http://metodycy.cku.torun.pl/moodle, używając swojej nazwy użytkownika i hasła podanej podczas wypełniania formularza.

Po zalogowaniu się do systemu Moodle należy dokonać wyboru i zapisać się na wybrany kurs. Niektóre z kursów są zabezpieczone hasłem – kluczem, który można uzyskać od autora e-kursu.

Uwagi końcowe

E-learning będzie odgrywał coraz większą rolę w kształceniu nauczycieli, ale także dydaktyce, będzie z jednej strony wkraczał do szkół, a z drugiej w coraz większym stopniu wspomagał nauczyciela w procesie nauczania. MEN planuje wprowadzić zmiany w obecnie obowiązującym prawie, które umożliwią prowadzenie części zadań edukacyjnych na odległość w formie e-learningu. Techniczne wyposażenie szkół nie pozwala jeszcze w pełni wykorzystać możliwości e-learningu, ale jest to tylko kwestia czasu. Z czasem wspomaganie procesu dydaktycznego metodami e-learningu stanie się tak powszechne, jak normą stało się w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykorzystywanie komputera w edukacji

Lidia Kowalska
Doradca metodyczny ds. języków obcych
Realizator szkoleń na platformie Moodle
CKU TODMiDN

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE