Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Muzyka to ocean wartości i możliwości, z którego czerpać siłę i inspirację powinien każdy nauczyciel pracujący z dziećmi i z młodzieżą. Jej walory estetologiczne, dydaktyczne, wychowawcze są tak mocnym fundamentem w edukacji, że zadziwia niejednokrotnie fakt, iż tak niewielu pedagogów z nich jednak korzysta. W ofercie edukacyjnej Toruńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego skierowanej do nauczycieli znalazły się wśród wielu innych, warsztaty „ Wesołe zabawy z muzyką poważną”, „Gdzie mieszka muzyka”. Pląsy, śpiewy i zabawy w przedszkolu i w szkole”, „Ruch, rym, rytm i melodia czyli efektywna edukacja małego dziecka”.

 

Małgorzata Koc CKU TODMiDN

To aktywne spotkanie z zabawą połączoną z słuchaniem, graniem i tworzeniem muzyki spotkało się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, pracujących zwłaszcza z małymi dziećmi. Uczestnicy warsztatów podejmując zadania związane z ruchem, rytmem, śpiewem, grą na instrumentach perkusyjnych, nabierali przekonania, że nie trzeba być wykształconym muzykiem, żeby bawić się muzyką i wykorzystywać jej moc w tworzeniu własnego warsztatu pracy. Dlaczego tak mało śpiewamy z dziećmi, młodzieżą, dlaczego tak mało w ogóle śpiewamy, gdy oczywistością jest, że podczas śpiewania spada poziom napięcia hormonalnego, napięcie mięśni się obniża i normalizuje praca serca. Do mózgu dostaje się więcej tlenu i dzięki regularnym wdechom i wydechom mamy do czynienia z kontrolowaną hiperwentylacją. Podczas hiperwentylacji pojawiają się odmienne stany świadomości, czujemy się wtedy podniesieni na duchu, mamy jasność umysłu , czasami różne wizje , jesteśmy otwarci na zmiany i nastawieni na kreatywne działania.

Uczestnicy warsztatów przez poznawanie prostych piosenek, śpiewanek, wspólne śpiewanie kanonów, doświadczali meloterapii czyli przyjemności ze wspólnego brzmienia, niejednokrotnie wzmocnionego orkiestrą różnych instrumentów od perkusyjnych po melodyczne.

Wykorzystując podczas realizacji warsztatów koncepcje systemu Carla Orffa, Emila Dalcroze’a czy Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Straus, każdy mógł się osobiście przekonać i doświadczyć, że muzyka ma niewyczerpaną zdolność wywierania wpływu na mózg i ciało, że jest językiem uniwersalnym, który może być zrozumiany przez wszystkich. Jest odbierana na wszystkich poziomach organizacji mózgu. Na poziomie pnia mózgu muzyka może wpływać na częstotliwość skurczów serca, na oddech oraz pobudzenie. Poprzez system limbiczny wywiera silny wpływ na uczucia oraz emocje. W obszarze kory mózgowej może tworzyć wizualne wyobrażenia i skojarzenia. Tam też zachodzi intelektualne rozumienie muzyki. Muzyka ma moc oddziaływania na wszystkie poziomy ludzkiej psychiki. Pomaga otwiera bramy do nauki i dlatego warto korzystać z takiego klucza.

Małgorzata Koc CKU TODMiDN

Małgorzata Koc
Doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
CKU TODMIDN

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE