Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

W sobotę 11 maja 2019 roku w Młynie Wiedzy w Toruniu odbędzie się bezpłatna konferencja dla nauczycieli pt. "Nauczyciel w centrum... uwagi". W tym roku będziemy mówili o Grach edukacyjnych w szkole. Udział w niej mogą wziąć nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny pod poniższym linkiem:

http://mlynwiedzy.org.pl/nauczyciel-w-centrum-uwagi-konferencja

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE