Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Jak Pan współpracuje z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli?

Od roku 1990 jestem zatrudniony w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na stanowisku nauczyciela chemii. W tym czasie prowadziłem zajęcia w różnych typach szkół działających na terenie tej placówki. Były to licea ogólnokształcące i uzupełniające, technika różnych specjalności, szkoła zawodowa i gimnazjum. Szkoły te działały w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Funkcje doradcy metodycznego natomiast pełnie od 2001 roku. Początkowo pod moją opieka byli nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych a po przejściu na emeryturę wieloletniej doradczymi Pani Marii Aleksandry Bigos w 2007 roku również nauczyciele gimnazjalni.

 

Witold Anusiak CKU TODMiDN

Witold Anusiak CKU TODMiDN

Czy oprócz pracy z dorosłymi ma Pan jakieś doświadczenia w pracy z młodzieżą?

Tak, przez trzy lata uczyłem chemii w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Dodatkowo przez rok prowadziłem również zajęcia w Gimnazjum i Liceum Akademickim. Jeżeli za młodzież uznamy jeszcze studentów to doświadczeń było więcej. Do tej pory około 40 studentów odbyło u mnie śródroczne praktyki pedagogiczne. Prowadziłem również przez rok Szkołę Ćwiczeń dla studentów chemii UMK. Po za tym byłem promotorem jednej pracy magisterskiej i dwóch licencjackich z dydaktyki chemii.

Czy w związku z tak liczna rzeszą studentów, która odbyła u Pana praktyki ma Pan bliższe kontakty z wyższymi uczelniami?

W zasadzie najwięcej współpracuję z Wydziałem Chemii UMK, który sam kończyłem. Poza tym utrzymuje kontakt z Zakładem Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Co daje doradcy kontakt z wyższą uczelnią?

Nie wyobrażam sobie swojej pracy bez takich kontaktów. Jest to przede wszystkim podpora w mojej działalności dydaktycznej. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie wielu ciekawych konferencji, seminariów, wykładów czy warsztatów. Dzięki takiej współpracy zyskuje i uczelnia. Wypełnia ona swoją misję, poprzez moja osobę ma kontakt z wieloma nauczycielami i uczniami. Projekty edukacyjne realizowane na terenie wyższych uczelni mają dzięki temu szansę szybkiego dotarcia do potencjalnych odbiorców.

Na przykład?

Europejski projekt pod nazwa CHLASTS dotyczący bezpieczeństwa pracy w laboratoriach chemicznych. Partnerami w realizacji tego projektu były w Polsce Uniwersytety: Mikołaja Kopernika, Jagielloński i Gdański. Nasi nauczyciele mieli szanse jako pierwsi testować i opiniować materiały używane teraz na terenie całej Europy. Zbiegło się to w czasie z zainicjowana przeze mnie akcją likwidacji zbędnych odczynników z toruńskich szkół. Cieszę się, że dzięki takim działaniom bezpieczeństwo w szkolnych pracowniach chemicznych w Toruniu zdecydowanie się poprawiło. Jest to niewątpliwy sukces. Bo z problemem tym borykały się szkoły przez wiele dziesiątków lat.

Witold Anusiak CKU TODMiDN

A Pana inne sukcesy?

Trudno jest samemu mówić o swoich sukcesach czy porażkach. Innym jest to czynić znacznie łatwiej. Wykonując swoja codzienna pracę nie oczekuje się nagród. Przyjąłem w swojej pracy takie założenie aby zajmować się takimi sprawami z którymi w swojej pracy nauczyciela sam się borykałem. Albo oczekiwałbym, aby ktoś zrobił je za mnie. Efektami takiej pracy następnie się dziele ze wszystkimi. Zostało to zauważone i docenione w 2009 roku. Otrzymałem wtedy od Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego wyróżnienie imienia Zofii Matysikowej. Jest to dla nas potwierdzenie słuszności drogi jaką obraliśmy. Faktycznie można to uznać sukcesem zawodowym. Wyróżnienie takie ma w kraju zaledwie około 30 nauczycieli.

Nad czym Pan ostatnio pracował?

Dwa lata temu skończyłem pracę nad cyklem edukacyjnym "Chemia. Poznać, zrozumieć" dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Cykl ten jest przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych. W jego skład wchodzą podręcznik z materiałami na CD, zeszyt ucznia i bogaty poradnik dla nauczyciela. A w bieżącym roku? Wszystko jest uzależnione od pory roku i miesiąca. Na przykład, na przełomie roku najwięcej czasu zajmuje praca przy wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Później jest przygotowanie i analiza próbnej matury z chemii rozszerzonej. Matura ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem nauczycieli naszego rejonu i Polski. A w między czasie: konsultacje, konferencje, szkolenia Rad Pedagogicznych itd. Jest jednak coś jeszcze. Tworzę na platformie e-Doradztwo naszego ośrodka portal chemiczny. Znajduje się już na nim wiele ciekawych materiałów i informacji. Uważam, że powinny się one przydać każdemu nauczycielowi w jego codziennej pracy. Mam satysfakcję, że wiele zrobionych wcześniej przeze mnie rzeczy przechowywanych do tej pory w „szufladzie” po umieszczeniu na nim będzie mogła być wykorzystana przez innych.

Jakie są Pana oczekiwania na przyszłość?

Aby więcej młodych ludzi polubiło chemię. Może po tegorocznym Roku Chemii, któremu patronuje Maria Skłodowska-Curie będzie o to łatwiej. Reklama robi jednak swoje. A tak na poważnie, aby uczniowie mieli możliwość wykonywania doświadczeń. Jest z tym może coraz lepiej ale to wciąż za mało. Uważam, że wszelkiego rodzaju filmy, prezentacje programy komputerowe powinny być jednak tylko dodatkiem do wykonywanych własnoręcznie doświadczeń. W Toruniu dzięki Pracowni Dydaktyki Chemii UMK jest z tym chyba nienajgorzej. Pracownia od kilku lat intensywnie promuje prowadzenie eksperymentów chemicznych w małej skali czyli tzw. SSC. I to jest uważam właściwy kierunek, w jakim powinna pójść polska szkoła.

Dziękuję za rozmowę.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE