Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Szczegółowe informacje

Data

30.03.2019 r. godz. 9:00 - 15:00

Miejsce

CKU TODMiDN w Toruniu, Plac św. Katarzyny 8

Program

W programie przewidziano:

W programie przewidziano dwa wykłady oraz trzy warsztaty. Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych formach. Gościem specjalnym jest dr Tomasz Tokarz z Wrocławia.

Program:

 1. 9.00-9.10 - Powitanie uczestników konferencji przez dyrekcję CKU TODMiDN w auli.
 2. 9.10-9.50 – Wykład Jolanty Serockiej „Rzut oka na nowoczesne trendy w edukacji”.
 3. 9.50-10.00 – Przerwa.
 4. 10.00 – 11.30 – Wykład dr. Tomasza Tokarza „Pokolenie smartfona – jak je zrozumieć, jak z nim współpracować”.
 5. 11.30 – 11.40 - Podsumowanie części wykładowej– odpowiedzi na pytania uczestników.
 6. 11.40 - 12.00 – Przerwa.
 7. 12.00 - 15.00 –trzy warsztaty tematyczne prowadzone symultanicznie w salach CKU TODMiDN  przez:

I. Tomasza Tokarza „Gamifikacja w edukacji”.

II. Katarzynę Cichocką „Równowaga w życiu zawodowym i osobistym jako forma zapobiegania wypaleniu zawodowemu”.

III. Tomasza Kocura „Nowoczesne technologie w nauczaniu”.

Zapisy na stronie CKU TODMiDN w zakładce TERMINARZ do 27 marca 2019. Cena: konferencja – 24,60 zł., osobno za warsztaty – 45 zł. każdy, kawa i herbata w cenie, dodatkowo dla uczestników warsztatów słodkie przekąski.

Zakup biletów na konferencję:

https://837169-1.evenea.pl/?fbclid=IwAR26K_Jo8affMLFfPslabqwjk3xCcBkiYhao-srT7mzG4uNVAXhyBxvPpXs

Zgłoszenia na warsztaty:

http://www.cku.torun.pl/todmidn/index.php/zapisy-na-szkolenia

Prelegenci:

Tomasz Tokarz - trener kompetencji społecznych, wykładowca akademicki, nauczyciel w szkołach alternatywnych, coach. Koordynator projektów z obszaru rozwoju kompetencji przyszłości. Prowadzi centrum edukacyjne “Wspieram ucznia”. Promotor wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Członek Rady Programowej Sieci Kompetencji Cyfrowych KOMET@. W działaniach odwołuje się przede wszystkim do koncepcji pedagogiki humanistycznej. Wierzy, że podstawą dobrej edukacji są relacje oparte na wzajemnej akceptacji, sympatii i szacunku. Prowadzi blog: Innowacyjna edukacja.

Jolanta Serocka - doradca metodyczny j. polskiego szkół ponadpodstawowych, akredytowany coach ACC ICF, trener biznesu i kompetencji edukacyjnych. Wykorzystuje 19-letnie doświadczenie pracy z ludźmi, aby uczyć konstruktywnego dialogu międzypokoleniowego. Jako autorka nowatorskiego projektu „META:MATURA” skutecznie zachęca pokolenie Z do odkrycia swoich mocnych stron i zaplanowania kariery łączącej pasję z zarabianiem. Prowadzi cykl wywiadów „Pracuję z pasją”. Stawia na odwagę, autentyczność oraz efektywność w działaniu, uwielbia wyzwania. 

Katarzyna Cichocka - autorka projektu WYPALARNIA,  poruszającego tematykę wypalenia zawodowego i potrzeby odpoczynku bez poczucia winy w duchu slow life. Z wykształcenia filolożka z dyplomem HR, ukończyła także studia podyplomowe Akademia Trenera Biznesu oraz Narzędzia coachingowe. Od wielu lat związana z branżą ubezpieczeń i szkoleniami. Sfokusowana na równouprawnienie, wolność jednostki, budowanie mostów porozumienia. Lata pracy w korporacji pomogły zrozumieć, co w życiu jest ważne.  W nieustannym rozwoju, ściga się z samą sobą. Wielbicielka absurdalnego humoru i jednocześnie wielkich idei. Słabości: motocykle i kawa.

Tomasz Kocur – doradca metodyczny, nauczyciel fizyki,matematyki, robotyki i mechatroniki, Emisariusz Bezpiecznego Internetu w Fundacji Nowoczesna Polska, autor programu nauczania fizyki "Fundamenty przyrody - nowoczesna fizyka", materiałów dydaktycznych "Scenariusze lekcji fizyki z wykorzystaniem autonomicznych rejestratorów danych" oraz publikacji w czasopiśmie IT w Edukacji nt. wykorzystania mobilnych urządzeń na lekcjach fizyki i przyrody. Poza tym szkoleniowiec z ramienia firmy PWN.pl i SYNTEA SA w zakresie wdrożenia autorskiego innowacyjnego programu nauczania fizyki w gimnazjum oraz wykorzystania urządzeń SONDAGo na lekcjach. Zainteresowania zawodowe: wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, programowanie na każdym etapie edukacyjnym, wykorzystanie autonomicznych rejestratorów danych w nauczaniu fizyki.

Szczegółowy opis warsztatów:

I. „Gamifikacja w edukacji”- Tomasz Tokarz

 • z czego wynika tak duże zainteresowanie uczniów grami,
 • jak je wykorzystać w edukacji szkolnej, 
 • jak zaprojektować grę edukacyjną, 
 • jak włączyć w nią treści z podstawy programowej, 
 • jak zamienić sprawdzian we wciągający quiz, 
 • jak projektować pokoje zagadek, 
 • jak tworzyć gry terenowe,
 • jak wykorzystać do tego smartfona i narzędzia TIK.

II. „Równowaga w życiu zawodowym i osobistym jako forma zapobiegania wypaleniu zawodowemu” – Katarzyna Cichocka

Cel: wypracowanie własnych metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu. 

Uczestnik: 

 • dowie się, co to jest wypalenie zawodowe / życiowe, 
 • pozna czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu, 
 • pozna badaczy i historię zagadnienia, 
 • przystąpi do wypracowania własnych metod zapobiegania wypaleniu, 
 • spotka się z przyjaznym podejściem, życzliwością i innowacyjnym, biznesowym podejściem. 

III. „Nowoczesne technologie w nauczaniu”(dla humanistów) - Tomasz Kocur

Cel: Rozwijanie u nauczycieli umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Uczestnik: 

 • wymienia innowacyjne metody kształcenia z użyciem nowoczesnych technologii,
 • stosuje wybrane metody kształcenia z użyciem narzędzi cyfrowych w kontekście nauczanego przedmiotu,
 • analizuje potrzebę wykorzystania nowoczesnych technologii do efektywnej realizacji celów lekcji,
 • przedstawia przykłady realizacji lekcji z użyciem nowoczesnych technologii,
 • wykorzystuje wybrane urządzenia cyfrowe na swojej lekcji,
 • stosuje platformę Google w ramach nauczanego przedmiotu;
 • wymienia przykłady zasobów internetowych przydatnych w planowaniu zajęć edukacyjnych,
 • stosuje quizy internetowe wykorzystując mobilne urządzenia, jako pomoce dydaktyczne,
 • wykorzystuje elementy programowania w środowisku obiektowym lub za pomocą Robotów,
 • wymienia kryteria bezpieczeństwa cyfrowego w kontekście korzystania przez uczniów z nowoczesnych technologii.

Organizator główny z ramienia TODMiDN – Jolanta Serocka

Koordynatorzy:

 • Beata Tomaszewska
 • Małgorzata Piątek
 • Maria Klaban

Adresat

dyrektorzy szkół, nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych i specjalności oraz doradcy metodyczni

Doradca metodyczny

mgr Jolanta Serocka, mgr Beata Tomaszewska, mgr Małgorzata Piątek, mgr Maria Klaban

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE