Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2022/2023 - semestr I.

W piątek 25 maja 2018 roku w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu po raz pierwszy odbyło się Forum Wychowawców. 

Forum Wychowawców, to projekt skierowany do wszystkich mających wpływ na proces kształcenia (m.in. rodziców, nauczycieli, opiekunów). Jego celem jest podniesienie jakości wychowania dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń między wychowawcami. Zwiększenie u wychowawców świadomości dotyczącej zagrożeń w dziedzinie wychowania i dostarczenie właściwych narzędzi do rozwiązywania trudności wychowawczych związanych z nowymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, nowymi technologiami komunikacyjnymi i bezpieczeństwem w sieci internetowej, pomoże im w codziennej pracy. 

Organizatorami I Forum Wychowawców był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Do współpracy zostały zaproszone inne podmioty: Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu i Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. 

  • foto5
  • foto4
  • foto3
  • foto2
  • foto1
  • Forum

W I Forum Wychowawców uczestniczyli nauczyciele i wychowawcy, a także rodzice.

Forum prowadził ks. dr Mariusz Wojnowski.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK) wygłaszając wykład nt. Rodzina jako miejsce zmagań ideologicznych. Następnie odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich „Twarze depresji” wśród młodzieży prowadziły Maria Jadczak (TODMiDN) i Danuta Włoczewska (V Liceum Ogólnokształcące), drugi Młodzież i narkotyki – pułapki na drodze dorastania Magdalena Pawlak (Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo „Powrót z U”).

Forum Wychowawców nie ma charakteru jednorazowego, jest planowane na kolejne lata, aby zwiększyć zakres oddziaływania na wychowawców i wychowanków w naszym mieście.

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE