Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

 
Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Informacje o dyżurach naszych doradców: Dyżury metodyczne w roku szkolnym 2022/2023 - semestr I.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest realizatorem zadań w ramach projektu Gminy Miasta Toruń pod nazwą „Nauka - to takie proste!", w ramach którego 24 toruńskie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne otrzymają, w roku szkolnym 2018/19, wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, pozwalające na pracę z uczniami metodą eksperymentu.

Jednym z zadań projektu jest przygotowanie przykładowych scenariuszy zajęć z matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii oraz przyrody, wykorzystujących eksperymenty prowadzone z użyciem dostarczanego wyposażenia.

Celem zamawianych scenariuszy jest stworzenia materiału umożliwiającego przeprowadzenie lekcji zgodnie z podstawą programową dla danej grupy wiekowej, umożliwiających wykorzystanie planowanego do zakupu wyposażenia.

Efektem zamawianych scenariuszy będzie zestaw umożliwiający przeprowadzenie lekcji zgodnie z aktualną podstawą programową z matematyki, wykorzystujących metodę eksperymentu naukowego.

Czas trwania lekcji 45 min.

Z autorami scenariuszy zostaną podpisane umowy o dzieło.

Proszę o wycenę wykonania przez Panią/Pana następującej pracy:

Przygotowanie 8 przykładowych scenariuszy lekcji matematyki dla każdego z poziomów:

a. klasy IV-VI szkoły podstawowej;

b. klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz oddziały gimnazjalne (klasa III);

c. szkoła średnia.

Scenariusze muszą być przygotowane zgodnie z aktualną podstawą programową z matematyki i obejmować przeprowadzenie wybranych eksperymentów związanych z życiem codziennym (budowanie modeli brył, pomiary temperatury, pól i objętości, ważenie) wykorzystujących wyposażenie dostarczone do szkół (jego wykaz znajduje się w Załączniku do zapytania o wycenę). Scenariusze muszą uwzględniać nabycie przez uczniów umiejętności takich jak:

 • formułowanie pytań badawczych i hipotez.
 • przygotowanie i przeprowadzanie eksperymentu samodzielnie lub w 2-3 osobowym zespole,
 • prowadzenie obserwacji i formułowanie wniosków w oparciu o prowadzone eksperymenty,
 • jakościowa i ilościowa analiza danych eksperymentalnych na poziomie dostosowanym do wymagań dla danego poziomu edukacyjnego.

Każdy scenariusz lekcji musi zawierać co najmniej elementy:

 1. Odniesienie do podstawy programowej
 2. Cele ogólne i szczegółowe (zoperacjonalizowane, w języku nauczyciela i języku ucznia) zajęć
 3. Metody pracy
 4. Środki dydaktyczne
 5. Instrukcje dla nauczyciela
 6. Ćwiczenia dla uczniów
 7. Karty pracy
 8. Literatura

Wycenę w kwocie netto za 1 scenariusz z jednego z wybranych poziomów, prosimy przesłać do dnia 26.04.2018 do godz. 12:00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE